Privacy Policy

Denna skyddspolicy klargör insamling, användning och delning av data om dig med avseende på IPTV Node-användning av tjänster. Genom att visa något ämne eller för det mesta använda IPTV Node services, oavsett om du är en abonnent eller andra inskrivna klienter, eller en besökare som inte har prenumererat eller registrerat sig för IPTV Node-tjänsterna, samtycker du till insamling och användning av data som du klargjorde i denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till insamling och användning av data om dig enligt denna integritetspolicy, kanske du inte använder IPTV Node-tjänster.
Hur vi använder din information

Vi kan använda icke-personliga uppgifter i syfte att administrera system, hjälpa till att diagnostisera problem, övervaka systemets prestanda och för att samla stora statistiska uppgifter om IPTV Node-klienter.
Radera eller ändra dina personuppgifter

Baserat på kundbegäran kommer vi att göra det möjligt för dem att granska eller korrigera individuella uppgifter som skickas till våra servrar. Dessutom kan vi på begäran radera personuppgifter från databasen där sådana data lagras; det kan emellertid vara omöjligt att radera en användares inträde helt utan att få några extra information.
Säkerhetsåtgärder

Vi använder en kombination av fysiska, specialiserade och administrativa åtgärder för att skydda data i IPTV Node mot obehörig användning och modifiering. Vi använder också åtgärder som kryptering och hashing för att säkra känslig information vid överföring.
Meddelandemeddelanden till kunder

Om du har prenumererat på tjänsten kan vi använda dina personliga uppgifter för att skicka e-postmeddelanden om din registrering, inklusive bekräftelse via e-post för att bekräfta riktigheten i alla uppgifter du har angett. Vi kan också skicka e-postmeddelanden för att bekräfta din identitet eller för att informera dig i händelse av att vi tror att din användning av våra egenskaper bryter mot gällande avtal för användning av IPTV Node-tjänster.
PR-erbjudanden

Vi kan använda din personliga information för att skicka reklammeddelanden och lista kampanjer eller evenemang relaterade till vår tjänst.
Avslöja data till tredje part

Vi erbjuder inte, handlar eller hyr ut enskilda data som ackumuleras via IPTV Node-egenskaper till någon tredje part.
Data vi samlar in

Vi håller informationen du tillhandahåller konfidentiell. Till exempel: när du registrerar dig för att använda IPTV Node-tjänster kan vi samla ditt namn, e-postadress, födelsedatum, kön och annan information. Dessutom kan vi samla in data som du tillhandahåller oss när du svarar på undersökningar, kontakta oss genom vår kundservice eller på annat sätt, delta i kampanjer som vi kan erbjuda.
Ändringar av dessa villkor

Vi kan behöva lansera förbättringar av dessa villkor varje regelbundet av någon anledning. Till exempel genomföra nya innovationer och former för att bättre skydda dig och din användning av IPTV Node-tjänster. Du bör titta på dessa villkor regelbundet.

Scroll to top